Benodigde papieren


Voor uw zendingen binnen de E.U. lidstaten is het noodzakelijk dat u een volledig ingevulde airwaybill bij de zendingen voegt. Documentenzendingen kunt u middels de TWE pack verzenden.


Voor uw zendingen buiten de E.U. lidstaten is het noodzakelijk dat u een volledig ingevulde airwaybill, alsmede een proforma invoice bij de zendingen voegt (in 4-voud). De door u aangegeven waarde wordt ook op de airwaybill vermeld. Onjuiste facturen leiden vrijwel zonder uitzondering tot vertragingen kunnen resulteren in forse boetes. Deze boetes worden noodgedwongen doorbelast aan de opdrachtgever. Onder een volledig ingevulde airwaybill verstaan wij: naam, adres, woonplaats en eventueel telefoon- of faxnummer. Dus geen postbusnummer. Ook de vermelding van het eventuele BTW nr. van de ontvanger kan vertraging voorkomen.