Algemene voorwaarden


Voor alle diensten die Trans World Express levert zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

 

  1. Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK)

  2. Algemene Vervoers Condities (AVC)

  3. Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)


Klantenservice

TWE is ook buiten kantooruren (maandag t/m vrijdag van 06.00 tot 20.00 uur en in het weekend van 08.00 tot 13.00 uur) permanent bereikbaar. Na kantoorsluitingstijd wordt u doorgeschakeld naar één van onze medewerkers.


Afhaalfrequentie/tijdstip

Van maandag t/m vrijdag op een nader overeen te komen tijd.


Verzekering

Verzekering moet vooraf worden geregeld met TWE voordat de goederen aan ons worden toevertrouwd. De klant dient te beseffen dat de dekking soms alleen geldig is als dit van te voren zo geregeld is.


Betalingscondities

  1. Binnen 15 dagen na faktuurdatum.

  2. Berekening aan derden kan uitsluitend na overleg met TWE.


Restricties m.b.t. de inhoud

TWE vervoert per luchtvracht zeer uiteenlopende goederen. Wat gevaarlijke lading betreft, moet TWE zich aan de I.A.T.A. voorschriften houden. Het is dan ook verboden om dergelijke goederen te verzenden (bijv. levensmiddelen, wijn, tabak, alcohol etc.). Voor sommige landen geldt voor relatiegeschenken een uitzondering op deze regel. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.


Recht van inspectie

TWE behoudt zich het recht voor om alle zendingen te inspecteren en eventueel te openen.


Onbestelbare zendingen

Indien een zending onbestelbaar blijkt, wordt de afzender op de hoogte gebracht.Deze bepaalt of de zending doorverzonden, geretourneerd of vernietigd wordt. Alle bijkomende kosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Bewijs van aflevering

Op verzoek worden telefonisch de aflevergegevens verstrekt of indien mogelijk een kopie van de afgetekende vrachtbrief.